Вработување

АКТИВНИ КОНКУРСИ:

ЗАВРШЕНИ КОНКУРСИ:

ПРИЈАВА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Ние сме секогаш отворени за соработка со млади, стручни и амбициозни луѓе со цел - остварување на заедничките интереси.
Доколку она што претставува Ваша понуда нуди квалитет и визија за остварување на заедничката цел, штета би било да не го пополните и испратите формуларот со Вашите податоци. Можете да бидете спокојни за нивната доверливост и приватност. 
Ако одговорот не го добиете веднаш, не се разочарувајте. Вашата пријава ќе биде зачувана во нашата архива, секако со Ваша согласност и ќе Ве повикаме веднаш штом се укаже потреба за работните способности кои ги поседувате.

Како дополнување на оваа пријава, пожелно е да испратите ваша кратка биографија (CV), на rabota@anhoch.com.