Anhoch PC Market Online - Согласност за обработка и чување на лични податоци при аплицирање за вработување

СОГЛАСНОСТ за обработка и чување на лични податоци

Со цел да се овозможи транспарентна обработка на Вашите податоци во процесот на регрутација, потребна е Ваша согласност за користење на Вашите лични податоци, кои задолжително ги наведувате, како што се: Име и презиме, Град, Поштенски код, Е-маил и телефон, како и податоци коишто ги приложувате по сопствена волја: Година на раѓање, Работно искуство, Проекти во кои сте учествувале, Дали моментално сте во работен однос, Образование, Компјутерски вештини, Мајчин јазик, Други јазици, Возачка дозвола и категорија на возачка дозвола, Посакувана работна позиција, Очекувани месечни примања и Дополнителни информации.

Прочитајте ги нашите Правила за процесот на Апликација за работа и Политика на приватност за да дознаете како постапуваме со Вашите податоци.